BUGÜN 7 ARALIK 2023 PERŞEMBE  

 
 
ANA SAYFA

HAKKIMIZDA

HİZMETLERİMİZ

SSS

İLETİŞİM

 
 
 
 SIK SORULAN SORULAR
Titanium Serisi Online Kesintisiz Güç Kaynağı ;1kVA~20kVA aralığında

 

Daha güvenilirdir

 

Kesintisiz güç kaynağını oluşturan tüm birimlerin mikroişlemci  denetiminde olması kullanılan parça adedinin azalmasını sağlar. Böylece arıza riski büyük ölçüde azalır.

 

Gelişmeye Açıktır

 

Analog/dijital devrelerin işlevi donanım olarak tasarım aşamasında belirlenir. Analog/dijital devrelerde yeni bir işlem için yeni bir donanım gerekirken, mikroişlemcide donanıma dokunmadan yeni işlevler kolayca eklenebilir.

 

Daha Kararlıdır

 

Analog devrelerde özellikle zamana bağlı fonksiyonlar ısı, nem gibi harici etkilerden etkilenirler. Mikroişlemcili devrelerde ise bu tip bir etkilenme çok azdır. Bu da mikroişlemcili devrelerin daha kararlı ve toleranslarının daha düşük olmasına neden olur.

 

 

 

Daha Ekonomiktir

 

Artronic Titanium Serisi UPS’ler uzun süreli elektrik kesintilerine daha ekonomik cevap verebilme özelliklerine sahiptirler. Şebekede kesinti olmadığı sürece redresör tarafından tampon şarjda tutulan aküler sürekli kullanılmadıkları için uzun süre dayanır ve şebekeden gelen elektrik enerjisinin kesilmesi durumunda sürekli eviriciye bağlı olduğu için çıkış enerjisinde hiçbir kesinti olmamasını sağlar.

        Artronic Titanium Serisi kesintisiz güç kaynakları yüksek frekanslı PWM (Pulse Width Modulation) tekniği ile üretilmektedir. Anahtarlayıcı olarak ileri teknoloji ürünü olan IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) kullanılmaktadır. Statik by-pass hattı sayesinde aşırı yük ve kısa devre gibi durumlarda sistemin şebekeden beslenmesini sağlayarak hem kendisini korur, hem de yükün çalışmasına devam etmesini sağlar. By-pass’a neden olan durum ortadan kalktığında yük tekrar KGK üzerine alınır. 

        Üretilen KGK birlikte uyumlu çalışması gereken farklı güç ve yapıdaki birimlerden oluşmaktadır. Artronic Titanium Serisi UPS’ler güç elektroniği, mikroişlemci donanım ve yazılımı ile kontrol işlevlerinin bir arada uygulandığı sistemlerdir. Güç elektroniği birimlerinde iki ayrı anahtarlama eleman grubundan yararlanılmıştır. Bunlardan şebeke komütasyonlu tristörler doğrultucu ve by-pass katlarında yer alırken, günümüz güç elektoniği uygulamalarında geniş bir yer bulan IGBT’ler ise evirici katında yer alırlar, pfc’li yapılarda ise doğrultucu devrelerinde de IGBT’ler yer almakta ve giriş güç faktörü hemen hemen “ değerine çok yaklaşmaktadır.

        Günümüzde daha güvenilir, daha kararlı, sistem çıkışında istenilen büyüklükleri elde etmek için her türlü kontrol fonksiyonun kolayca uygulanabildiği, istenilen değişikliklerin kolayca yapılabildiği mikroişlemci temelli dijital kontrol sistemleri gittikçe artan bir önem kazanmıştır. 

        UPS güç dağılımı 1kva – 8X1000kva arasında olduğundan, değişik güçlerdeki cihazlarda güç elemanları farklıdır. Bu güç yelpazesinde standart güçler saptanmış, standart güçlerdeki güç elemanları ayrı ayrı belirlenmiştir.

        Mikroişlemci tüm sistemin kontrolünü elinde tutmaktadır.

        Cihazın öncelikle Türkiye şartlarına uyum sağlaması için giriş gerilim toleransları yüksek tutulmuştur.

        Tasarımda mikroişlemci kullanılması ile; UPS çıkış geriliminin kararlılığı arttırıldığından yük olarak bağlı,  gerilim değişikliğinden kolay etkilenen cihazların stabil çalışması sağlanmıştır. Elektronik kartların hacimleri küçüldüğünden, sonuçta KGK hacmi küçülmüştür. Bu daü yerleşim olarak küçük hacim gerektiren yerlerde istenilen bir özelliktir.

        Büro, okul, banka, hastane gibi insanların bulunduğu yerlerde UPS lerin çevreye yaydığı akustik gürültü seviyesi önemlidir. Bir UPS deki ses seviyesi yüksekliğinin muhtemel sebepleri; güç yarıiletkenlerinin anahtarlama frekanslarının insan kulağının hassas olduğu 20HZ-20kHZ bölgesinde olması, soğutma için kullanılan fanlar, kutu tasarımının ve yerleştirilmesinin uygun olmamasıdır. En önemli etken olan anahtarlama frekansı 20kHZ ve üstü seçildiğinde ses büyük bir oranda azalır. Bu da myk serisi ups lerde mikroişlemci ile uygun “Multi Pulse Width Modulation”  yöntemi uygulanması ile gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında güç yarıiletkenlerinin anahtarlama frekanslarında düşük kayıplı olabilmesi için IGBT (Insulated Gate Bipolar Tranzistor) kullanılmaktadır.

        Mikroişlemci kullanılması ile ups nin işlevleri otomatik olarak belirli aralıklarla kontrol edilir. Böylece arızaların oluşmadan haber verilmesi, oluştuktan sonra geri dönülüp nedenlerinin taranması (diagnostik) mümkün olur. Bu özellik de servis hizmetlerinde büyük kolaylık sağlamaktadır.

        Mikroişlemci kullanıldığı için KGK RS232 protokolü ile bilgisayar sistemine bağlandığında, uygun bilgisayar yazılım desteği ile, bilgisayar sisteminin değişimlerinden haberdar edilmesi, bilgisayar sisteminin emniyetli kapatılması ( örneğin şebeke kesintisi sonrası aküden çalışma bittiğinde), bilgisayar üzerinden UPS’nin parametrelerini uygun şekilde değiştirmek (örneğin frekans değişim hızı, giriş gerilim toleransı, aşırı akım, yükleme zamanları vs.) mümkün olmaktadır.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Powered By Online Merkez

Ana Sayfa  |  Hakkımızda  |  Hizmetlerimiz  |  SSS  |  İletişim